معنی و ترجمه کلمه قابل امساک به انگلیسی قابل امساک یعنی چه

قابل امساک

spareable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها