معنی و ترجمه کلمه قابل انتخاب به انگلیسی قابل انتخاب یعنی چه

قابل انتخاب

eligible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها