معنی و ترجمه کلمه قابل انتشار به انگلیسی قابل انتشار یعنی چه

قابل انتشار

newsworthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها