معنی و ترجمه کلمه قابل انتقال به انگلیسی قابل انتقال یعنی چه

قابل انتقال

alienable
inheritable
portable
transferable
transmissive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها