معنی و ترجمه کلمه قابل انکار به انگلیسی قابل انکار یعنی چه

قابل انکار

deniable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها