معنی و ترجمه کلمه قابل انکسار به انگلیسی قابل انکسار یعنی چه

قابل انکسار

refractile
refrangible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها