معنی و ترجمه کلمه قابل اهتزاز به انگلیسی قابل اهتزاز یعنی چه

قابل اهتزاز

vibratile


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها