معنی و ترجمه کلمه قابل اهتزاز به انگلیسی قابل اهتزاز یعنی چه

قابل اهتزاز

vibratile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها