معنی و ترجمه کلمه قابل بحث به انگلیسی قابل بحث یعنی چه

قابل بحث

arguable
debatable
discussable
discussible
disputable
moot
treatable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها