معنی و ترجمه کلمه قابل بخشش و معافیت به انگلیسی قابل بخشش و معافیت یعنی چه

قابل بخشش و معافیت

excusable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها