معنی و ترجمه کلمه قابل بهره بردارى به انگلیسی قابل بهره بردارى یعنی چه

قابل بهره بردارى

exploitable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها