معنی و ترجمه کلمه قابل تبدیل بصابون به انگلیسی قابل تبدیل بصابون یعنی چه

قابل تبدیل بصابون

saponifiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها