معنی و ترجمه کلمه قابل تبدیل به مایع به انگلیسی قابل تبدیل به مایع یعنی چه

قابل تبدیل به مایع

liquefiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها