معنی و ترجمه کلمه قابل تجزیه و تحلیل به انگلیسی قابل تجزیه و تحلیل یعنی چه

قابل تجزیه و تحلیل

analyzable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها