معنی و ترجمه کلمه قابل تجویز به انگلیسی قابل تجویز یعنی چه

قابل تجویز

prescriptible

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها