معنی و ترجمه کلمه قابل تحریک و برانگیختنى به انگلیسی قابل تحریک و برانگیختنى یعنی چه

قابل تحریک و برانگیختنى

combustible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها