معنی و ترجمه کلمه قابل تحقق به انگلیسی قابل تحقق یعنی چه

قابل تحقق

realizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها