معنی و ترجمه کلمه قابل تحمیل به انگلیسی قابل تحمیل یعنی چه

قابل تحمیل

leviable
superimposable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها