معنی و ترجمه کلمه قابل تخم گذارى به انگلیسی قابل تخم گذارى یعنی چه

قابل تخم گذارى

broody

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها