معنی و ترجمه کلمه قابل تدخین به انگلیسی قابل تدخین یعنی چه

قابل تدخین

smokable
smokeable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها