معنی و ترجمه کلمه قابل ترخیص یا نشر به انگلیسی قابل ترخیص یا نشر یعنی چه

قابل ترخیص یا نشر

releasable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها