معنی و ترجمه کلمه قابل تشخیص به انگلیسی قابل تشخیص یعنی چه

قابل تشخیص

differentiable
discernible
distinguishable
recognizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها