معنی و ترجمه کلمه قابل تصحیح یا جبران به انگلیسی قابل تصحیح یا جبران یعنی چه

قابل تصحیح یا جبران

rectifiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها