معنی و ترجمه کلمه قابل تصرف به انگلیسی قابل تصرف یعنی چه

قابل تصرف

tenable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها