معنی و ترجمه کلمه قابل تصور به انگلیسی قابل تصور یعنی چه

قابل تصور

imaginable
imaginal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها