معنی و ترجمه کلمه قابل تطبیق به انگلیسی قابل تطبیق یعنی چه

قابل تطبیق

adaptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها