معنی و ترجمه کلمه قابل تلفیق به انگلیسی قابل تلفیق یعنی چه

قابل تلفیق

reconcilable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها