معنی و ترجمه کلمه قابل توجه عامه براى درج در روزنامه به انگلیسی قابل توجه عامه براى درج در روزنامه یعنی چه

قابل توجه عامه براى درج در روزنامه

newsworthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها