معنی و ترجمه کلمه قابل توصیه به انگلیسی قابل توصیه یعنی چه

قابل توصیه

advisable
recommendable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها