معنی و ترجمه کلمه قابل تولید به انگلیسی قابل تولید یعنی چه

قابل تولید

generable
producible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها