معنی و ترجمه کلمه قابل جابجا شدن به انگلیسی قابل جابجا شدن یعنی چه

قابل جابجا شدن

transposable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها