معنی و ترجمه کلمه قابل جبران به انگلیسی قابل جبران یعنی چه

قابل جبران

compensable
recoupable
repairable
reparable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها