معنی و ترجمه کلمه قابل حصول به انگلیسی قابل حصول یعنی چه

قابل حصول

acquirable
obtainable
procurable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها