معنی و ترجمه کلمه قابل حفظ و نگهدارى به انگلیسی قابل حفظ و نگهدارى یعنی چه

قابل حفظ و نگهدارى

preservable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها