معنی و ترجمه کلمه قابل حل در چربى به انگلیسی قابل حل در چربى یعنی چه

قابل حل در چربى

fat soluble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها