معنی و ترجمه کلمه قابل حمل و نقل به انگلیسی قابل حمل و نقل یعنی چه

قابل حمل و نقل

portable
transportable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها