معنی و ترجمه کلمه قابل رسیدگى به انگلیسی قابل رسیدگى یعنی چه

قابل رسیدگى

verifiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها