معنی و ترجمه کلمه قابل رشوه بودن به انگلیسی قابل رشوه بودن یعنی چه

قابل رشوه بودن

bribable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها