معنی و ترجمه کلمه قابل زندگى به انگلیسی قابل زندگى یعنی چه

قابل زندگى

livable
liveable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها