معنی و ترجمه کلمه قابل زوال به انگلیسی قابل زوال یعنی چه

قابل زوال

aducity
caducity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها