معنی و ترجمه کلمه قابل ساختن به انگلیسی قابل ساختن یعنی چه

قابل ساختن

constructible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها