معنی و ترجمه کلمه قابل سایش و فرسایش به انگلیسی قابل سایش و فرسایش یعنی چه

قابل سایش و فرسایش

erosible

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها