معنی و ترجمه کلمه قابل سفر دریا به انگلیسی قابل سفر دریا یعنی چه

قابل سفر دریا

seaworthiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها