معنی و ترجمه کلمه قابل سنجس با ترازو به انگلیسی قابل سنجس با ترازو یعنی چه

قابل سنجس با ترازو

scalar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها