معنی و ترجمه کلمه قابل شکافته شدن به انگلیسی قابل شکافته شدن یعنی چه

قابل شکافته شدن

cleavable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها