معنی و ترجمه کلمه قابل طرح دعوى به انگلیسی قابل طرح دعوى یعنی چه

قابل طرح دعوى

litigable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها