معنی و ترجمه کلمه قابل طرح ریزى به انگلیسی قابل طرح ریزى یعنی چه

قابل طرح ریزى

projectable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها