معنی و ترجمه کلمه قابل عرضحال دادن به انگلیسی قابل عرضحال دادن یعنی چه

قابل عرضحال دادن

pleadable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها