معنی و ترجمه کلمه قابل علاج و درمان به انگلیسی قابل علاج و درمان یعنی چه

قابل علاج و درمان

operable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها