معنی و ترجمه کلمه قابل عیارگیرى به انگلیسی قابل عیارگیرى یعنی چه

قابل عیارگیرى

titratable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها