معنی و ترجمه کلمه قابل فتح به انگلیسی قابل فتح یعنی چه

قابل فتح

winnable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها